Płatność za dostawę w obrębie mapy 5 zł

Poza obrębem mapy kwota za dowóz ustalana jest z kierowcą